Utbildningsmaterial

Klicka här för att ta del av vårt utbildningsmaterial som har varit grunden för våra 2-dagars utbildningar.  

Fönsterhantverk - Ett nytt yrke 1982

År 1982 började vi specialisera oss på utveckling av metoder, verktyg och material för restaurering, skonsam renovering och underhåll av fönster och dörrar från olika tidsepoker.

Helhetssyn och ansvar

För att konkurrera med 1980-talets rikliga statliga bidrag till fönsterbyten, tvingades vi att rationalisera och utveckla vårt arbete. Vi betraktade därför varje fönster som en helhet. En hantverkare tar ansvar för slutresultatet.

En fönsterhantverkare är både snickare, glasmästare, målare, smed och murare i tillämpliga delar. Han/hon behärskar kunskapen om samverkan mellan fönstrets olika material – trä, glas, färg, kitt, beslag samt puts.

Denna nya organisation, nya arbetsmetoder och verktyg undanröjde tidigare tekniska och ekonomiska begränsningar för renovering och underhåll av fönster.

Yrkesutbildning i fönsterhantverket 1985- 2010

Den stora efterfrågan på våra tjänster resulterade i yrkesutbildning av 260 nya fönsterhantverkare från många länder.