Fönsterhantverk - Ett nytt yrke 1982

År 1982 började vi specialisera oss på utveckling av metoder, verktyg och material för restaurering, skonsam renovering och underhåll av fönster och dörrar från olika tidsepoker.

FÖNSTERRENOVERINGENS DAG 30:E MAJ

ÖPPET HUS PÅ FÖNSTERHANTVERKETS SKOLA - YSTAD

KL. 9.00 - 17.00

Läs mer på Allback Windowcraft