Fönsterhantverk - Ett nytt yrke 1982

Allbäck Windowcraft Education - Ystad

Sonja o Hans Allbäck

År 1982 började vi specialisera oss på utveckling av metoder, verktyg och material för restaurering, skonsam renovering och underhåll av fönster och dörrar från olika tidsepoker. Välkommen att besöka showroom och verkstad. Numera erbjuder vi distansundervisning via länk från studio i Ysad..

Forskningsresultat U-värdestester, bullerreducering och konsultationer Allback Windowcraft