Resultat av U-värdestester

 

VÄRMEVÄRDE FÖR FÖNSTER FRÅN 1880 BLEV BÄST I TEST!

Under åren 1998 – 99 utfördes ett forskningssamarbete med professor

Bertil Fredlund, Institutionen för Byggnadskonstruktionslära, Lunds Tekniska Högskola.


Tre olika fönstertyper testades i en klimatkammare i Lund för att finna klarhet i vilka U-värden (värmeisoleringsförmåga) som är möjliga att uppnå i gamla fönster. 

Ett uppgraderat 1880-talsfönster med lösa innerbågar uppvisade överraskande U-värde på 1,6.

Treglasfönstret från 1982 fick U-värdet 1,8. 

Resultat från mätningar u-värde


Lågemissionsglas och renovering förbättrar äldre fönsters värmeisolering.

Rapport TABK – 99/3055