Intressant läsning om påväxt av mögel och alger

Alla utvändiga ytor påverkas av miljön dvs. global uppvärmning, nedsmutsning och allmän försurning.

Nya miljölagar gör det omöjligt att använda gifter i färgerna.

Vi har aldrig lovat att ytor målade med vår linoljefärg befrias från problem med smuts, påväxt eller alger.

Se intressanta länkar om påväxt och läs även i Lilla Handboken.

http://www.lfs-web.se/svartmogel-hus.htm

http://www.viivilla.se/bygg/fasadmalning/tvatta-fasaden---bekampa-naturen-naturligt/

2015-03-12 08:59