Pressmeddelande Sunda Hus

Från Miljonprogrammet till Chateau de Versailles.

Framtidens färger, för husets alla delar, har allt vi önskar av hållbarhet, miljövänlighet, god ekonomi och skönhet.

 

Miljöbedömning Sunda Hus

 

Allbäck Linoljefärg A

Enda företaget i Sverige med Bästa miljöklassningen av linoljefärger.

 

Linus Vägg & Takfärg Inomhus A - Bästa miljöklassningen

 

Bedömningsgrunderna:

http://www.sundahus.se/tjanster/miljodata/

 

 

Produkterna har Grön Signal i Byggvarubedömningen sedan 2013.

 

 

Med vänliga hälsningar

ALLBÄCK LINOLJEPRODUKTER AB

Sonja & Hans Allbäck

Ystad

www.allbackpaint.com

sonja@allbackpaint.com

 

Tel 0411–60202

2017-01-26 13:44