Uppdaterad personuppgiftspolicy pga GDPR

personuppgiftspolicy

Vi sparar dina personuppgifter endast för att uppfylla kundavtal. Dina personuppgifter sparas i 7 år på grund av bokföringslagen och kommer aldrig säljas till tredje part.

Du kan närsomhelst kontakta oss och begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad.

Du kan även begära att vi tar bort eller ändrar din data. Vi gör detta så länge dina uppgifter inte behövs för att uppfylla bokföringslagen.

2018-05-24 15:01