Sunda Hus

"Sunda hus"är ett system för hälso- och miljöbedömningar av produkter som används i byggprojekt och fastighetsunderhåll. Bedömningarna används huvudsakligen för att skapa en loggbok för byggnaderna och för att göra miljömässigt medvetna val avseende byggprodukter.

Allbäck linfröolja klass A
Det enda företaget i Sverige med den bästa miljöklassificeringen av linoljefärg.

Linus Väggfärg Klass A
Bästa miljöklassificering.

Följ länkarna nedan för mer information. 

Bedömningsgrunderna