Byggvarudeklaration

Vad är byggvarubedömingen?

Vår linoljefärg har grön sigal i Byggvarubedömningen.

Följ länkarna nedan för mer information.

https://www.byggvarubedomningen.se/

Bedömningskriterier