Allbäck Linoljefärg - A Sunda Hus - Grön Signal i Byggvarubedömningen

 • Färgen är tillverkad av svensk, kokt, avslemmad, filtrerad och steriliserad linolja. 

 • Färgen innehåller inga lösningsmedel
 • och skall ej spädas med lösningsmedel i något skede.

 • Färgen är helt fri från farliga tillsatser och är emissionstestad.

 • Färgen har bästa miljömärkningen i Byggvarubedömninge och Sunda Hus.
 • Enburkssystem - Samma färg ute som inne till samtliga strykningar.

 • Färgen torkar inom 24 timmar vid rumstemperatur, god ventilation och ljus.
 • Tortiden fördröjs vid hög luftfuktighet.

 • Färgen är lätt att stryka ut, lätt att underhålla och
 • har en mycket god inträngningsförmåga i underlaget.

 • Färgen är väl dokumenterad i egna projekt sedan 1982.

 • Täckförmåga 15 - 20 kvm per liter

 • Kan målas på de flesta ytor som är rena och torra. Även i solsken!

 • Specialkulörer kan beställas enligt NCS/RAÄ Kulturkulör färgskala eller prov.  

 

Film om vår Linoljefärg

För bästa resultat

Klicka på önskad kulör för att välja storlek.