Kallpressad linolja

Redan för tre hundra år sedan användes så väl kokt som rå kallpressad linolja i Sverige och redan då insåg man vilka fördelar som avslemmad linolja utan protein och andra föroreningar hade för byggnadsvård. Vi använder bland annat rå kallpressad linolja till att impregnera trä före målning, detta eftersom den har en väldigt god förmåga att suga in i träet och skydda mot vatteninträngning. Den råa kallpressade linoljan passar också mycket bra för tillverkning av linoljekitt och såpa.

Kokt linolja

Den kokta, oxiderade linoljan använder vi däremot till linoljefärg, linoljevax och Linus väggfärg.
Det går också bra att använda den till att späda linoljefärg. Den kokta linoljan är också mycket bra till underhåll av ytor som målats med linoljefärg.
Det syns tydligt när linoljefärg åldras, den mattas efter en tid. Hur lång tid det tar beror lite på väderstreck och utsatthet. Färgen åldras exempelvis snabbare i havsnära miljöer och åt söder.
Efter ytterligare någon tid så faller pigmenten ur. Vi säger att färgen kritar. Då är det hög tid att underhålla ytan genom att rengöra den med linsåpa eller rödsprit, samt tillföra ny kokt linolja eller linoljevax. Efter en behandling får ytan tillbaka sin glans och funktion.
Tänk på att du måste blötlägga trasor i vatten eftersom både rå och kokt linolja kan självantända i porösa material.

Linus väggfärg

lär dig mer >

vår linoljefärg

lär dig mer >

Kallpressad linolja – en svensk tradition

Vår svenska, råa linolja pressas på Gunnarshög Gård i Skåne och den förädlas i vår fabrik i Ystad. Där renar vi den kallpressade linoljan från protein och föroreningar, enligt gamla recept som användes redan på 1700-talet och dokument från 1950-talet. I och med att linoljan är ett levande material så kan oljan variera något i kulör mellan olika skördar, men det har ingen påverkan på kvaliteten.
Vi är stolta över vårt hantverk – en svensk tradition utan protein och andra föroreningar.