Teknisk information

Här hittar du teknisk information som certifikat och säkerhetsblad om våra olika produkter.

 

SundaHus Miljödata

”Sunda hus” är ett system för hälso- och miljöbedömningar av produkter som används i byggprojekt och fastighetsunderhåll. Bedömningarna används huvudsakligen för att skapa en loggbok för byggnaderna och för att göra miljömässigt medvetna val avseende byggprodukter.

Följ länkarna nedan för mer information.

http://www.sundahus.se/tjanster/miljodata/

Sundahus-logga

 

Byggvarudeklaration

Vad är byggvarubedömingen?

Vår linoljefärg är bedömd i Byggvarubedömningen.

Följ länkarna nedan för mer information.

https://www.byggvarubedomningen.se/

Emissionstester 

Emissionstester