Kokt linolja

Vad är kokt linolja?

En förädlad naturprodukt med mångsidiga tillämpningar.

Kokt linolja har genomgått en förädling som ger den förbättrade egenskaper. Denna förädlade naturprodukt har en lång historia av användning inom träbehandlingar, ytbehandlingar och dess mångsidighet gör den till en oumbärlig komponent inom olika industrier.
En av de främsta fördelarna med kokt linolja är dess förbättrade torkningsegenskaper jämfört med rå linolja. Genom att behandlas med olika torkmedel, som vanligtvis är sickativ (metallföreningar), accelereras polymerisationsprocessen. Detta resulterar i en snabbare torkning och ett härdat skikt, vilket är särskilt viktigt inom målning och träbehandlingar. Kokt linolja används därför ofta till linoljefärgs tillverkning.

Inom träbehandlingar har kokt linolja visat sig vara en effektiv behandling för att skydda trä mot fukt. Genom att tränga in i träets porer skapar kokt linolja en vattentät barriär, vilket hjälper till att förhindra fuktrelaterade skador och förlänga träets livslängd. Möbler och snickeriprodukter behandlade med kokt linolja får en varaktig och estetiskt tilltalande finish. Kokt linolja används ofta som en ingrediens i blandningar för att skapa träskyddsmedel och lack för att bevara och förhöja materialens skönhet.

Linus väggfärg

lär dig mer >

vår linoljefärg

lär dig mer >

Kallpressad kokt linolja av högsta kvalitet

Efter reningen av den kallpressade linoljan gör vi antingen rå eller kokt linolja av den.

Kokt linolja kokas egentligen inte utan den hettas upp till höga temperaturer. Linoljans kokpunkt är ca 285°C. Under upphettningen sker en polymerisering av linoljan som gör den mer trögflytande och utmärkt till tillverkning av bland annat linoljefärg.

Den kokta, oxiderade linoljan används till linoljefärg, linoljevax, Linus väggfärg och spissvärta.

Spädning av linoljefärg

Vi använder aldrig lacknafta eller terpentin till spädning. Vill man ha en tunnare färg så rekommenderar vi i stället att man spär ut linoljefärgen med kokt linolja, max 5%.

Vad är det för skillnad mellan rå och kokt linolja?

Vår kokta linolja upphettats till högre temperaturer och innehåller även lite torkmedel. Generellt kan man säga att rå linolja används framför allt till impregnering och kokt linolja används som tillsats till färg eftersom den har bättre torktid. Den råa linoljan är tunnare och har därför bättre inträngning i trä.

Underhåll av tidigare målade ytor

Det syns tydligt när linoljefärg åldras, den är glansig som nymålad men mattas efter en tid. Hur lång tid det tar beror lite på väderstreck och utsatthet. Färgen åldras exempelvis snabbare i havsnära miljöer och åt söder.

Efter ytterligare någon tid så faller pigmenten ur. Vi säger att färgen kritar. Färgen talar om för oss att träet behöver mer kokt linolja. Då är det hög tid att underhålla ytan genom att rengöra den med ett neutralt rengöringsmedel, samt tillföra ett tunt lager kokt linolja eller linoljevax. Efter en behandling får ytan tillbaka sin glans och funktion. Detta kan man upprepa flera gånger så länge det finns gott om pigment kvar på ytan. Sköter man sitt underhåll behöver man inte måla om på flera år.

Kokt linolja som rostskydd

Kokt linolja används även inom metallbehandlingar för att skydda metallytor mot korrosion och rost. Den skapar en skyddande yta samtidigt som den ger en glansig finish. Bränn in den kokta linoljan.

Linolja Extra

En extra kokt linolja som används som tillsats till vår Linoljefärg. Den extra kokta linoljan förstärker linoljefärgens egenskaper och ger en hårdare yta. Tillsätt max 5% i färgen. Späd eventuellt med kokt linolja om färgen blir för tjock.

Sammanfattningsvis är kokt linolja en förädlad naturprodukt som har revolutionerat användningen av linolja inom olika branscher. Dess förbättrade torkningsegenskaper och ökade motståndskraft gör den till ett oumbärligt verktyg inom konst, träbehandlingar och ytbehandlingar. Med sina mångsidiga tillämpningar fortsätter kokt linolja att vara en viktig komponent för dem som strävar efter att skapa hållbara och vackra ytor.

Tänk på att du måste blötlägga trasor i vatten eftersom både rå och kokt linolja kan självantända i porösa material.